Centrale medische raadgeving COVID-19

Vanaf 13 maart 2020 wordt in domein ’t Park door de Landense huisartsen, in samenwerking met het stadsbestuur, een centrale medische raadpleging georganiseerd.

Deze raadpleging kan uitsluitend plaatsvinden op verwijzing van je eigen huisarts of van de wachtdokter.

 • Heb je koorts en luchtwegenklachten zoals hoesten en kortademigheid?
 • Bel dan je huisarts en vertel hem jouw symptomen en alle contacten die je hebt gehad.
 • Je huisarts zal je telefonisch een aantal vragen stellen en zal dan oordelen wat de volgende stappen moeten zijn.
 • Misschien zal hij je aanraden naar de centrale raadpleging in domein ’t Park te gaan, waar een loods is ingericht voor triage en consultatie.
 • Gelieve dan je identiteitskaart en een plakbriefje van het ziekenfonds mee te nemen. Op de site wordt de derdebetalersregeling toegepast.
 • Je kan daar geen Coronatest ondergaan.
 • Je zal gezien worden door één van de Landense huisartsen die beslist wat er verder moet gebeuren.
 • Je eigen huisarts wordt uiteraard op de hoogte gebracht van deze raadpleging.

Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed.

Raadgevingen

 • Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep.
 • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • Blijf thuis als je ziek bent.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Vermijd handen geven.
 • Vermijd nauw contact met personen die ziek zijn.

Draag zorg voor jezelf en zo ook voor anderen

Wie vragen heeft of zich ziek voelt, neemt telefonisch contact op met de huisarts. De dokter van wacht kan je bereiken via het algemene nummer 1733. Wie zich ziek voelt, wordt dringend verzocht niet in de wachtzaal van de huisarts plaats te nemen